Mã Vùng Điện Thoại Mới Của Bình Dương

Mã Vùng Mới Bình Dương

Mã Vùng Điện Thoại Mới Của Bình Dương 2017

Từ ngày 17/6, Mã vùng điện thoại mới của Bình Dương và 22 tỉnh, thành phố sẽ thực hiện chuyển đổi mã vùng điện thoại cố định.

(mã vùng Bình Dương củ) 0650 >> 0274 (mã vùng Bình Dương mới)

VD: 0650 3579 123 sẽ đổi thành 0274 3579 123

Mã Vùng Mới Bình Dương
Mã Vùng Điện Thoại Mới Của Bình Dương

Mã Vùng Mới Các Tỉnh Thành

Mã Vùng Mới Bình Dương

 

Mã Vùng Điện Thoại Mới
Mã Vùng Điện Thoại Mới

 

Mã Vùng Điện Thoại Mới 02

 

Xem thêm: Mua Nhanh Nhà Đất Tại Mỹ Phước

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0977 980 239